Üdvözöljük a

Tanévkezdés a szakképzésben résztvevő cégek szemével | Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanévkezdés a szakképzésben résztvevő cégek szemével

Szerző: Vántus Lilla | 2017. szeptember 27.


Nem csak az iskolásoknak csöngettek be szeptember 1-jével: az új tanév ugyanis sok változást hozott a szakképzésben. Módosultak a jogszabályi hátterek, és intézményi változások is történtek. 

Fontos törvényi és intézményi változások 
Még a nyáron lépett hatályba, azonban fontos még egyszer kiemelni, hogy a fejenkénti, éves szakképzési alapnormatíva 453 ezerről 480 ezer forintra változott, amelyet 2017. január 1-től lehet alkalmazni. A szakképzésről szóló törvény, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet előírják, hogy – visszamenőleg 2017. január 1-től – adómentes juttatásnak minősülnek a következők: a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően biztosított, vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások (ideértve az utazási költségtérítést). 


2016. szeptember 1-jétől változás állt be a gyakorlati képzést főtevékenységként végző cégek képzési tevékenységében is: a kilencedik évfolyamon általuk kötött tanulószerződések automatikusan megszűnésre kerültek a kilencedik évfolyam eredményes teljesítése tanévének utolsó napján, 2017. augusztus 31-én. Új szerződés kötésére az új tanévtől van lehetőség. 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év első napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap 2018. május 3.  


Néhány szegedi szakképző intézmény vonatkozásában is történtek változások. A Hansági Ferenc Szakképző Iskola 2017. szeptember 1-től a Szegedi Szakképzési Centrum tagintézményévé vált, Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája néven. A School of Business Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskola a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szegedi School of Business Tagintézménye lett. 


Felhívjuk az iskolák és a képzőhelyek figyelmét, hogy a tanulók foglalkoztatása kapcsán elengedhetetlen és elkerülhetetlen az egymás közötti kommunikáció, ezért amennyiben az még nem alakult ki, illetve nincs megfelelő kontakt személy, javasoljuk felkeresni a mindenkori gyakorlati oktatásvezetőt.  

 Gyakorlati képzőhely-ellenőrzések 
A gyakorlati képzőhely-ellenőrzések 2017. szeptember 1-től új, átdolgozott jegyzőkönyvekkel történnek, ezért felhívjuk a szakképzésben részt vevő gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a gyakorlati képzőhely-ellenőrzések során az oktatóként megnevezett személy büntetlen előéletűségét csakis hatósági bizonyítvánnyal tudják igazolni, személyes nyilatkozatra ezentúl már nincs lehetőség. Kérjük továbbá, hogy az ellenőrzések kérelmezésével egyidejűleg igényeljék meg az oktatójuk hatósági erkölcsi bizonyítványát is.  
Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők részére az Ügyfélkapun keresztül történő erkölcsi bizonyítvány igénylés évente 4 alkalommal ingyenes – az annál több alkalommal indított eljárásért az elsőfokú közigazgatási eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.  


Pályaválasztási feladatok, programok  
Az általános iskolások életében idén ősszel is főszerepet kapnak az üzemlátogatások.  Október 2 és november 14. között  a megye 80 iskolájából vélhetően közel 1500 általános iskolás diák vesz rész ezeken a foglalkozásokon.  Az üzemlátogatásokat megelőzte, illetve azokkal párhuzamosan is zajlanak a pályaorientációs szülői értekezletek. A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve tizenhárom tájékoztatót tartunk a továbbtanulás aktuális kérdéseiről, a vidéki iskolákat előtérbe helyezve.   
November 16-17-én részt veszünk az Ifjúsági Házban megrendezésre kerülő Csongrád Megyei Kormányhivatal Pályaválasztási Kiállításán is.  Standunk a kamara pályaorientációs kiadványával, a Szakmasorolóval is hozzásegíti a tanulókat a megfelelő szakma kiválasztásában. November 18-án, a programsorozat zárásaként rendezzük meg  a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  önálló, a hiányszakmák népszerűsítését célzó, gyakorlatorientált rendezvényét a Szent-Györgyi Albert Agórában. Erre a napra is autóbusszal szállítjuk a 7. és 8. osztályos tanulókat a távolabbi településekről.  

A program a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozásában valósul meg a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére. A projekt, illetve a támogatási szerződés száma: NFA-KA-NGM – 1/2016/TK/06.