Üdvözöljük a

A Bizottság kezdeményezést fogad el a tanulószerződéses gyakorlati képzések fellendítésére Európában | Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A Bizottság kezdeményezést fogad el a tanulószerződéses gyakorlati képzések fellendítésére Európában

2017. október 6.

Az Európai Bizottság elfogadta a színvonalas és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretéről szóló javaslatot. Egy széleskörű konzultáció eredményei alapján az ajánlás 14 olyan alapvető kritériumot határoz meg, amelyet a tagállamoknak és az érdekelteknek a minőségi és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzések kialakítása érdekében alkalmazniuk kell. 

Ez a kezdeményezés hozzájárul a gyakornokok foglalkoztathatóságának és személyes fejlődésének előmozdításához, és ezáltal a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, magas szintű képességekkel és képzettséggel rendelkező munkaerő biztosításához is.

 

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott:„A gyakornoki állás sok fiatalt segít hozzá szakmai karrierje megalapozásához. A ma előterjesztett javaslatok tovább fokozhatják e rendkívül hasznos gyakorlati képzés előnyeit, mind a munkáltatók, mind a gyakornokok szempontjából. Az egyes tagállamok oktatási és képzési rendszereinek különbözőségeit tiszteletben tartva törekszünk arra, hogy megkönnyítsük a fiatalok belépését a munkaerőpiacra.” 

 

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott:„Az elmélet és a gyakorlat, az oktatás és a munkaerőpiac, a minőség és a hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzés közvetlen kapcsolatának biztosítása révén konkrét lehetőségeket nyújtunk a fiatalok számára arra, hogy belépjenek a munka világába és boldoguljanak az életben, ugyanakkor Európa humán tőkéjét is erősítjük. Ez a kulcsa annak, hogy fellendítsük a társadalom és a gazdaság versenyképességét.”

 

Marianne Thyssen a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos pedig így vélekedett: „Biztosítani kívánjuk, hogy a fiatalok valóban elsajátítsák a munkához szükséges készségeket. A tanulószerződéses gyakorlati képzés a szakképzés csúcsa. Az oktatás végeztével a gyakornokok kétharmada azonnal állást talál. A mai napon kihirdetett új keret segítségével meghatározzuk, hogy mi az, amit valóban biztosítja a tanulószerződéses gyakorlati képzés magas színvonalát. Elfogadását követően a keret biztosítani fogja, hogy a minőségi tanulószerződéses gyakorlati képzés a gyakornokok és a munkaadók előnyeit egyaránt szolgálja.”

 

A tanulószerződéses gyakorlati képzés minőségének és hatékonyságának értékeléséhez a javasolt keret hét kritériumot határoz meg a tanulás és a munkakörülmények terén:

 

1. Írásos szerződés; 2. Tanulási eredmények; 3. Pedagógiai támogatás; 4. Munkahelyi összetevő; 5. Fizetés és/vagy kompenzáció; 6. Szociális védelem; 7. Munkakörülmények, egészségvédelmi és biztonsági feltételek.

 

A keret javaslatokat tartalmaz a keretfeltételek hét kritériumára is:

 

8. Szabályozási keret; 9. A szociális partnerek bevonása; 10. A vállalatok támogatása; 11. Mobilitás és az útvonalak rugalmassága; 12. Pályaorientáció és tudatosságnövelés; 13. Átláthatóság; 14. Minőségbiztosítás és pályakövetés.

 

A Bizottság a kapcsolódó uniós finanszírozás révén támogatja e kritériumok végrehajtását. Az Európai Szociális Alap egyedül 27 milliárd euróval járul hozzá az oktatás és képzés területéhez, ezenkívül az EU különféle egyéb eszközök révén is támogatja a tanulószerződéses gyakorlati képzést. A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége eddig több mint 750 000 helyet mozgósított a fiatalok számára. Az Ifjúsági garancia keretében már legalább 390 000 tanulószerződéses gyakorlati képzést ajánlottak fel, mivel ez a fiatalok számára négy hónap munkanélküliség után felajánlandó négy lehetőség egyike. Az Erasmus + támogatja a gyakornokok mobilitását, ideértve egy új ErasmusPro kezdeményezést is, amelynek célja, hogy a 2018 és 2020 közötti időszakban 50 000 szakképzésben tanuló diák helyezkedhessen el külföldi vállalatoknál. Ahogy nő a gyakornoki helyek választéka, egyre fontosabb tudni, hogy melyek a siker kritériumai. Erről szólnak az új keretre vonatkozó rendelkezések.

 

Következő lépések

 

A javaslatot először a tagállamok fogják megvitatni, és remélhetőleg elfogadja a Tanács. A Bizottság időközben előkészíti az új támogatási csomagot, amelynek célja, hogy – az ismeretmegosztással, a hálózatépítéssel és a társaktól való tanulással kapcsolatos tevékenységek révén – segítse a tagállamokat és az érdekelteket a keret végrehajtásában.

 

A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége, valamint a figyelemfelkeltő kampányok – mint például a 2017. november 20–-24. között második éve megrendezésre kerülő Szakmai Készségek Európai Hete – szintén a szóban forgó kezdeményezést szolgálják.

 

Háttér-információk

 

tanulószerződéses gyakorlati képzés az iskolai oktatás és a munkahelyi képzés ötvözése, megkönnyíti a fiatalok számára az átmenetet az oktatás és képzés világából a munka világába. Jelenleg Európában mintegy 3,7 millióan vesznek részt tanulószerződéses gyakorlati képzésben. Az egyetemi hallgatók száma ugyanakkor körülbelül 20 millió. Egyes tagállamok igen régi és hatékony hagyományokkal rendelkeznek. Mások csak most hozzák létre, vagy még erősítik tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerüket. Összességében a gyakornokok 60–70 %-a kap állást közvetlenül a szakmai gyakorlatot követően, és néhány esetben ez az arány akár a 90 %-ot is eléri.

 

A tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretére irányuló javaslat hozzájárul az EU foglalkoztatással, növekedéssel és beruházásokkal kapcsolatos prioritásaihoz, ugyanakkor tiszteletben tartja az egyes nemzeti rendszerek sajátosságait. Részét képezi az Új európai készségfejlesztési programnak, és azon belül a készségfejlesztés minőségének és relevanciájának javítására irányuló törekvésnek. Az egyik prioritása az, hogy a szakképzés minél több ember számára váljon elsődleges továbbtanulási céllá. Külön hangsúly kerül a KKV-k szerepvállalására, ami sok országban kulcsszerepet játszott a program sikerében.

 

Ez a javaslat a 2017. március 25-i Római Nyilatkozat politikai kontextusába illeszkedik, amelyben az európai vezetők ígéretet tettek arra, hogy egy olyan Unió létrehozásán fognak dolgozni, „ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát”.

 

A kezdeményezés ugyanakkor hozzájárul A szociális jogok európai pillérének megvalósításához is, amelynek elsődleges célja a minőségi és befogadó oktatáshoz és képzéshez, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz való jog biztosítása.

 

A javasolt kezdeményezés mindemellett a Befektetés az európai ifjúságba című 2016. évi közlemény folyománya, amelyben a Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy javaslatot tesz a tanulószerződéses gyakorlati képzés keretének létrehozására. A javaslat az európai szociális partnerek jelentős hozzájárulására is épít.

 

A kezdeményezés kiegészíti a Bizottságnak a szakképzés megerősítésére irányuló tevékenységét, nevezetesen a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerét.

 

Az utóbbi három évben az ifjúsági munkanélküliség gyorsabban csökkent, mint a teljes munkanélküliség: a 2014-es 21,4 %-ról idén 16,7 %-ra, de még mindig jelentősen magasabb az uniós átlagnál (ami 2017 augusztusában 7,6 % volt).

 

Forrás: Európai Bizottság - 2017. október 5.