Üdvözöljük a

Kamarai Pénzügyi Alapok 2018. | Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2018 Október >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
151617
18
192021
22232425262728
293031    

Kamarai Pénzügyi Alapok 2018.

Szerző: Bakosné Nagy Éva | 2018. január 19.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

pénzügyi alapjából

gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és innovációs témában pályázati úton elnyerhető

támogatás igénylésére

2018. év 

 

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok gazdaság-és kereskedelem fejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, valamint kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló, műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására irányuló és környezetvédelmi tevékenységéhez.

A pályázat tárgya a következő lehet:

Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési témák:

 1. A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
 2. EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
 3. Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon - elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen - való részvétel dologi költségei.
 4. Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése.
 5. Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
 6. Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása
 7. Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.
 8. Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
 9. Telephely kialakítása, vásárlása.
 10. Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.

 

Innovációs témák:

 1. Technológiatranszfer,
 2. Energia és anyagtakarékos műszaki megoldások,
 3. Környezetvédelmi fejlesztések,
 4. Technológiai újítások és szabadalmi eljárások
 5. Kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,

 


I. A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 6.000.000,- Ft.

A támogatásból 36 havi futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés értékének, az elfogadott költségeknek maximum 70%-a finanszírozható.

 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50 % készültségi fokon álló, legkorábban a pályázat benyújtását 6 hónappal megelőzően megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támogatására pályázat nem nyújtható be. (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja)

 

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt prioritásokkal.

 

II. A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan kamarai tag (egyéni ill. társas vállalkozás), aki/amely

1) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapig folyamatosan a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja volt,

2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tagdíj és szolgáltatási díj hátraléka nincs,

5)  az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,

6)  Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.

7)  Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közöl vagy megtévesztően nyilatkozik.

 

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

 

Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet. A pályázatot papíron kell benyújtani.

 


IV. Általános feltételek:

1.) Egy pályázó egy évben csak egy pályázatot nyújthat be.

2.) Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 1 folyamatban lévő, vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül elutasításra.

3.) Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.

4.) Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 8 millió Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

 

V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

A pályázatok befogadása felfüggesztésig folyamatos. A beadott pályázatok hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az Elnökség a soron következő ülésén dönt.

A pályázat leadásának helye/postai címe:    Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                       6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. /6701 Szeged Pf.:524.

 

A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség mellett működő Gazdaságfejlesztési Munkabizottság javaslata alapján,

 • a 2018. március 14-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2018. április 30-ig,
 • a 2018. május 11-ig befogatott pályázatokat legkésőbb 2018. június 30-ig,
 • a 2018. augusztus 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2018. szeptember 30-ig,
 • a 2018. november 9-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2018. december 31-ig.

 

A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.

 

 

 

Szeged, 2018. január 19.

 

                                                                                 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                                                              Elnöksége